Bojnik: Za modernizaciju Narodne biblioteke odobreno 307.500,00 dinara

bojnik Narodna biblioteka 2015

БОЈНИК – Министарство културе и информисања је за реализацију пројекта Електронска библиотека и COBISS одобрило средства у износу од 307,500,00 динара. Од ових средстава биће набављена четири компјутера и један лаптоп. Циљ овог пројекта је да се Народна библиотека у Бојнику позиционира као модерна културна институција која ће бити у стању да прати савремене токове у библиотекарству. На тај начин ће пружати све савремене библиотечке услуге житељима Бојника у циљу њиховог усавршавања и индивидуалног развоја.

COBISS (Co-operative Online Bibliographic System & Services) представља организациони модел који претендује да придружи библиотеке у специфичан библиотечко-информациони систем са узајамном каталогизацијом. Преко 350 библиотека у Словенији, Босни и Херцеговини, Србији, Македонији и Црној Гори користи COBISS за аутоматизацију свог пословања.

Корисници ће, између осталог, захваљујући COBISS систему путем интернета моћи да провере доступност тражене литературе у најближој библиотеци, као и да наручују књиге.

Advertisements