Danijela Radovanović: „Svi napukli svetovi“, zbirka pesama promovisana u LKC

ЛЕСКОВАЦ –  У ЛКЦ, синоћ, 16. марта 2018. године, одржана је промоција друге збирке песама Данијеле Радовановић  ,,Сви напукли светови“. О књизи су говорили: мр Биљана Мичић, проф. књижевности, Сузана Ђорђевић, проф. књижевности и Данијела Радовановић, проф. књижевности. Стихове је казивала Весна Ђорђевић, глумица Народног позоришта. У музичком делу учествовао је  Александар Радовановић, а медијатор програма била је Слађана Младеновић, уредник  ЛКЦ-а.

Данијела Радовановић (р. Станковић) рођена је 9. фебруара 1975. године у Лесковцу. Основну и средњу школу завршила је у родном граду, дипломирала је на Студијској групи за српски језик и књижевност Филозофског факултета у Нишу. У досадашњој каријери обављала је послове наставника у основним и средњим стручним школама и гимназији. Постигла је запажене резултате  у стручном и професионалном раду.Тренутно ради као професор Српског језика и књижевности у Економској школи „Ђука Динић“ у Лесковцу.

По оцени рецензента Мирослава Димитријевића, „ова збирка песама  врло је видљив и значајан помак напред у односу на њен првенац. Слободног брзог и разиграног стиха, песме дугог даха, разрешавају вечну загонетку  односу Песника и Песме, Смисла и Живота, али када се отворе читаоцу, доносе му разрешења и многих његових животних и мисаоних дилема. Данијелина поезија је у духу времена ове генерације, новог сензибилитета, истовремено и лирска и рефлективна погодна за памћење и уметничко говорење…“

МР БИЉАНА МИЧИЋ: „СВИ НАПУКЛИ СВЕТОВИ“ ДАНИЈЕЛЕ РАДОВАНОВИЋ

(комплетно излагање на промоцији)

Нова збирка песама Данијеле Радовановић Сви напукли светови вишеслојан је поетски текст сачињен од згуснутих мисли и јаких емоција, од нити нарације и богате имагинације, од чистог лиризма и дубоке рефлексивности. У односу на претходну збирку Испретурано време која је била окренута општим, универзалним темама, песме ове збирке имају нешто другачију тематско-мотивску оријентацију. У исповедној интонацији Данијела Радовановић настоји да кроз стихове подели са читаоцем своје искуствене и емотивне доживљаје, своје интуитивне слутње, да поетски артикулише своје сумње, страхове, замишљеност над трајањем и смислом и да кроз лично искуство укаже на оно што је универзално у човеку. Лирски субјект ових песама настоји да у свеопштем хаосу савременог света дефинише властити идентитет и пронађе начине којима је могуће превазићи узнемирујући свет свакодневља обележен општом моралном хипокризијом, конформизмом, предрасудама и забранама. Тако се уз интимно, лично сведочанство о великим темама које чине саму суштину поезије (љубав, смрт, истина, стварност, машта), у значајном броју песама ове збирке јавља тема уметности која је једина кадра да осмисли живот; тематизује се стваралачки чин, драма песника и драма писања поезије.

У збирци не постоји подела на кругове, циклусе, нема формалних путоказа који би упутили читаоца, те је он сам у ситуацији да успоставља везе и уочава интеракције између појединих стихова. Свака је песма заокружена, целина за себе, али, природно, постоји извесно јединство које их држи на окупу. Прожимања се остварују и на тематско-мотивском и на композиционом, најзад, и на нивоу поетске лексике и синтаксе. Позиција лирског субјекта такође повезује песме ове збирке. У њој претежу две перспективе: првог и другог лица, ја и ти. У стиховима исповедног карактера доминирају меланхолија, сета и носталгија, нежан, елегичан и елегантан тон. Они у којима се песникиња директно обраћа замишљеном саговорнику, често и императивном формом, имају много више динамичности, знатно бржи ритам који произлази из антагонизма ја – други о којем сведоче.

Свака од песама интимног круга представља својеврсни отисак душе, израз дубоко личних реакција на реалности живота, на проживљене драме, на неспоразум са светом овако сазданим. Песма „Немој све то“ сведочи о великој напрслини која се јавила у песничкој визији света. Глас лирског субјекта одбацује све „велике“, „универзалне теме“, „љубав“, „време“, „општа питања“, како их назива, и окреће се оном искуственом. Искуство смрти у великој мери утиче на измену погледа на свет лирског субјекта. То није општа филозофска тема о ономе што је антрополошка константа нашег трајања, већ лични доживљај неминовног одласка. И визуелни лик песме сугерише протицање времена које односи „вољене сени“ и доноси трагедију једног микрокосма који, кад крене „на пут од сени и прашине“ односи и делове других. О празнини која остаје, о памћењу и забораву, трпљењу и прихватању „јер више ништа није исто“ сведоче песме „Не пише се песма ономе чија је одувек била“, „Неко ко је једном заспао“, „Ако баш мораш да одеш“, „Кад деси ти се тек тако смрт“, или „Мирис моје туге“. Управо ова, последња поменута, говори о још једној напрслини, о још једној пукотини – између прошлости и садашњости.

Лирски субјект истражује своје „напукле светове“, интроспективним увидима тражи узроке страха, несигурности, узнемирености. Насловна синтагма, преузета из песме „Ловиш ли и ти“ веома је ефектна метафора меланхоличне, осетљиве, хиперсензибилне природе која се не сналази у суровости света у којем владају анималне страсти и закони. Простор шуме, дивљине симболично представља оно што је нагонско у човеку, урбани простор означава цивилизацију, али је и она пуна ломова и напуклина. Човек је биће „на пола пута“, како у истоименој песми сугерише Данијела Радовановић, заглављено између нагонског и цивилизацијског, између шуме и урбаног простора. Тај простор урбане средине тематизован је у песми „Пијана улица“ у којој су детаљи нашег свакодневља дати из онеобичене перспективе, из перспективе улице која пије да би поднела узаврели хаос савременог доба. У таквој средини лирски субјект се осећа отуђено, усамљено, у гомили угрожено, спутано. Отклон од баналности тривијалне стварности, жеља за бекством, за слободом, за аутентичним доживљавањем лепота живота чита се из неколиких песама („Ко зна шта ће са мном бити“, „Погледај шта је ново“, „Ја не умем све то“). У песми „Све брже је од мојих корака“ понављањем глагола „бежим“ изражава се осећај прогоњености, потреба да се измести из простора и датог времена: „Бежим од магле / која ме прати траговима / мојих спорих стопала / Бежим од птица / и њихове слободе / Бежим од облака / напрслих под тежином неба / Бежим од свега / и поново / све ме престиже / и облаци и нечија крила слободна / и споре магле / све брже је од мене.“ Из чињенице да су захуктали свет и живот увек бржи произлази горки антрополошки песимизам, који се интензивније осећа у песмама у којима се наслућују апокалиптичне слике, каква је песма „Напукли облаци“. Древни мит о златном, невином добу човечанства интерпретитан је у песми „Aurea aetas“ горким, иронијским тоновима, јер је „на овој залудној лопти“ повратак исконском, човечанском, постао немогућ.

У једном броју песама тематизована је љубав, али не у романтичарском и не у уопштеном рефлексивном проседеу. То је доживљена, зрела љубав, понекад и уморна, од које се, упркос напрслинама које постоје, не одустаје, зато што је упориште и извор смисла. Такви су стихови „И мени све се помешало“, „Исти елемент“, „Опет желим све то“.

Интересантан круг чине песме окупљене око наслова „Немам ја много“. У првој песми са овим насловом лепим контрастом у низу строфа повезаних лирским паралелизмима осликан је својеврсни аутопортрет који се састоји из низа детаља: „лепушкасто женско лице“, једна бора више, мали страх, љубав која боли, истина, очај уместо љутње, „осмех који краде мало музике“, слутња, кожа од камена, „вечни немир туђе прошлости“, „ћутање мудрих“. Из ове песме произлази неколико одјека, мисаоних варијација – „Немаш ти много“ и „Мисли спорије“, а у другој песми истог наслова („Немам ја много“) духовито је, готово до ритма песме свађалице или ругалице предочен антагонизам између мушког и женског принципа. Последња песма овог круга „Можда ипак имам нешто“ затвара збирку и сводећи, као завршна, претходне мисаоне токове, она потврђује веру у спасоносну мисију уметности.

Око теме песника, стваралачког чина и поезије окупља се посебан круг песама. Управо таква, поетичка песма, отвара збирку – „Пронађи песника у гомили“. Из мирне, готово наративне, неутралне перспективе, лирски субјект прелази на императивну форму: „Пронађи га“, „препознај га“, „пробај да разумеш“. Она је у својој суштини позив на дијалог, на освешћеност, потреба да се нађе неко ко разуме унутрашњи, духовни немир песника који, изражавајући своје мисли, осећања и сазнања, сведочи о свету и животу уопште. Ове песме говоре о великој пукотини која постоји између аутентичне стваралачке природе и онога што очекује гомила, што светина са својим квазиморалом тражи. Хуморним и иронијским тоном обојена је „Дописана песма“ у којој се размишља о смислу стварања у захукталој савремености где се све штампа у „милион примерака“. Песма је доживљена као ћудљиво, антропоморфно биће, увређено јер је заборављено, љуто, бесно и љубоморно, спремно да пркоси баналности и докаже своју вредност. Мотив песника присутан је и у стиховима у којима је песникиња у дослуху са традицијом, у стваралачком дијалогу са великим Бранком Миљковићем, кроз песничку интерпретацију његових симбола. Такве су песме „Мој тужни песниче“ и „Зашто се постаје песник“. О самом настанку песме и њеној рецепцији говоре „Слеђени стихови“. Лирском субјекту најмилији су „непотрошени стихови“, „неукаљани још туђим гласом“, „неокрзнути олујама из туђих срца“, „тек порођени“, „смрзнути“. Да се песма, међутим, остварује тек у додиру са другим, кад се одвоји од свог аутора и одјекне у туђој свести и души, сведоче поетички стихови „Како се постаје песма“: „Стих се мало жали / мало мисли и пева / док лута звеком и одјеком / по парку и по камењару / стих се мало сања / а мало пориче / док вуче се штаповима стараца / по улицама навече од седам до девет / одлази па долази / укратко ради шта хоће / кад хоће и с ким хоће / све док једном не постане / нешто гласнији нечији уздах / а онда свачија песма.“

Песме збирке Сви напукли светови испеване су слободним стихом, ослобођеним и интерпункције. Ритмичко-мелодијски склопови стихова разнолики су. Песнички израз је променљив, креће се од широко постављеног, наративног, до сведеног, лапидарног, а ритмичности и динамичности посебно доприноси смењивање дужих и краћих стихова. Ипак, оно што чини највећи квалитет нове збирке песама Данијеле Радовановић јесте један крајње индивидуализован, самим тим аутентичан доживљај живота, света и човековог места у њему. Упркос сети и меланхолији, које повремено прерастају у песимизам, ова збирка зрачи топлином истинских, искрених људских емоција које су извор смисла нашег крхког трајања. Дубоко лични, ови стихови задиру и у најскривеније кутеве душе сваког од нас.

Заокрет од општих ка индивидуалним темама додатно је обогатио поетски рукопис Данијеле Радовановић. Препознатљив по брижљиво обликованим песничким сликама, по особеностима језика и стила, по присуству логичног и рационалног у изразу, збирком Сви напукли светови тај рукопис обогаћен је снажним лиризмом који, у сталном прожимању са рефлексивним, потврђује његову сугестивност, отвореност и аутентичност.

 

 

 

Advertisements

Svetlana V. Radenković: „Sunce u novembru“, pesma

КРАГУЈЕВАЦ – Светлана В. Раденковић, песникиња из Крагујевца, има две објављене збирке песама. Упркос многим хроничним и тешким обољењима, меморија јој је очувана, па једино левом руком којом мало барата, „пише” уз помоћ компјутера. Од 2002. године настањена је у Крагујевцу. Ево њене врло лепе, емотивне песме („Сунце у новембру“). Раније смо објавили њену веома занимљиву песму „Сунчано јутро“ (на српском и енглеском језику)

 

СВЕТЛАНА В. РАДЕНКОВИЋ: СУНЦЕ У НОВЕМБРУ

 

Тихо је у соби, и Сунце ме греје,

самоћа пријатељ, који ме још прати,

како ћу да чекам, истрајавам дуго,

Сунце, вејавице, не могу још знати?

 

Украли ми наду и снове и срећу,

подарена глибом, што ми на коб личи,

једино што Сунце светлост исијава,

душу моју блажи, да гробу не сличи.

 

Изаћи “на Сунце” ипак ми се може,

потражити цветак, који и сад цвета,

гледати га само, не узети себи,

почетак је зиме, дуго је до лета.

 

И кад лето ступи, хоћу ли ја бити

још самотна тако, и будућих дана,

почев од новембра, до месеца јуна,

кад самоћи мојој, преостаје чама?

 

И јун ће да прође, још ће cунца бити,

радости и среће, неки нови знамен,

за многе у свету биће лепших дана,

ал’ да није Сунца, ја била бих камен.

Светлана В. Раденковић, Крагујевац

 

СВЕТЛАНА В. РАДЕНКОВИЋ (биографија)

Светлана Раденковић, рођена је 15. јануара у Панчеву. Дете – старијих, запослених родитеља, па доста времена проводила са старијим лицима који су је чували. Рано је проговорила. Тако да је већ са две године живота, увелико „зарађивала“ чоколаде на рециталима, рецитујући песме Милутина Бојића,  Шантића, Змаја, Слободана Јовановића. Као трогодишња девојчица полази на балет.

У петој години овладава есперантом, да би се на Конгресу експерантиста појавила као рецитатор у Рогозници, хиљаду дветсто шездесет и неке. Завршава гимназију у Панчеву, а маја 1977. и отпочиње студије, али након раздвајања родитеља, запада у финансијске недаће. Преко студентске и земљорадничке задруге налази разноразне послове и 1981. стиче пет и по месеци стажа у Београду.

Године 1984/85. налази сезонски посао туристичког представника, посао који је обављала годинама. Године 1987. први пут зарања у морско плаветнило, под пуном опремом. Уместо обећаваног посла у иностранству, стиче привремени боравак у Холандији. Паралелно са распадом Југославије копни и сама Светлана.

У Америци ступа у брак крајем 1992. Брак се претвара у мрак и окончава разводом и поништењем брака 1994. Убрзо прихвата брачну понуду лица са Далеког истока, а 1997. враћа се у Србију. Држављанин је Републике Србије. Године 1998. налази привремено запошљење у школи, које престаје на дан бомбардовања. Пензионисана је 2002.

Има две објављене збирке песама. Упркос многим хроничним и тешким обољењима, меморија јој је очувана, па једино левом руком којом мало барата, “пише” уз помоћ компјутера. Од 2002. године настањена је у Крагујевцу.

 

 

 

 

 

Svetolik Stanković: „Sidonijin pogled, roman o Isidori Sekulić“, promovisan u LKC

ЛЕСКОВАЦ – У Лесковачком кутурном центру синоћ је промовисан најновији роман познатог лесковачког писца Светолика Станковића „Сидонијин поглед, роман о Исидори Станковић“. О стварлаштву и најновијем роману Светолика Станковића говорили су Марија Стојановић, професор књижевности, проф. др Душан Јањић, универзитетски професор, Драган Радовић, уредник часописа „Наше стварање“, Данило Коцић, новинар и писац, рецензент и аутор, који је прочитао делове овог успелог романа.

Стваралаштво Светолика Станковића опширно је представљено у двотомној студији Данила Коцић „Лесковачки писци – трагови и трагања“ (2016, 2017).

МАРИЈА СТОЈАНОВИЋ: „СИДОНИЈИМ ПОГЛЕД, РОМАН О ИСИДОРИ СЕКУЛИЋ“ СВЕТОЛИКА СТАНКОВИЋА

Постоје писци у српској књижевности који су својим животом и стваралаштвом оставили неизбрисиве трагове, те се читаоци увек радо враћају њиховим делима, а они сами поносно носе титулу „класика“ књижевности. Такве жене-писци нису бројне у нашој књижевности, а једна од њих свакако је Исидора Секулић о чијем животу и стваралаштву пише Светолик Станковић у својој последњој књизи „Сидонијин поглед“(2017).

Са стваралаштвом Исидоре Секулић читаоци се упознају од школских дана, а њена дела, занимљива, лична и емотивна, радо су читано штиво и касније. Али, у овој књизи Станковић говори о њенима делима у контексту околности у којима су настајала, и то како друштвено-историјских збивања, тако и личних дешавања у животу ове необичне жене. Већи део ове есејистичке прозе говори о мање познатим детаљима из биографије несрећне Исидоре, а о којима Станковић сазнаје из „њених несагорелих рукописа“. Тако се њена дела боље схватају и разумевају, а читаоци боље упознају са необичном животном судбином једне од најзначајнијих ауторки српске књижевности 20.века. Изврстан преводилац, Исидора је студирала математику и природне науке у Пешти, докторирала филозофију у Немачкој, много путовала, стицала енциклопедијско знање из разних области и била знатно испред свог времена и савременика у сиромашној и непросвећеној Србији.

„Виђено и доживљено у детињству носи се кроз цео живот“, прва је реченица у књизи која одређује суштину Исидорине личности. Њено детињство обележено је раном смрћу мајке и брата, боравком у расклиматаном бурету и сликом оца у загрљају друге жене која ће узроковати Исидорину усамљеност и отуђеност од света и људи, а која ће јој бити верни пратилац читавог живота. Разапета између слике оца, од кога је наследила лепоту, али и одлучност и чврстину у ставу и држању, и слике владике Радета, Његоша, који је представљао идеал мушкости за умну Исидору, у животу Секулићеве никада се неће појавити мушкарац који ће у свему парирати лепоти, али и памети ове двојице мушкараца. Чак и кратак брак са доктором Стремницким, који ће се завршити несрећним случајем, није јој донео срећу и остварење у личном животу. Иако предмет многих мушких жеља, странице њеног Дневника чувале су тајну њене усамљености. И баш у тренуцима највеће усамљености и отуђености од света, ова храбра жена предавала се раду, писању и трајању у сиромаштву, до граница аскетизма, а које ће је такође пратити до позних година њеног живота. Најбоље странице својих дела исписала је у хладној соби, у дугим зимским данима, преживљавајући са кришком сасушеног, полутврдог хлеба и чашом воде. Није је заобишла ни беспоштедна критика строгог Јована Скерлића који јој је замерао космополитизам и недостатак национализма у њеним делима, те је често говорио да „има магле у глави и лед у срцу“. Остајући нема на такве критике, Исидора Секулић се повлачила у свој свет испуњен самоћом, тишином, страховима и мигренозним главобољама. Време Првог светског рата проводи на Ваљевском фронту, као болничарка, у друштву колегинице – наставнице, сликарке Надежде Петровић, са којом, видајући рањене војнике, увиђа сву бесмисленост рата и уметничког стварања док падају бомбе и људи нестају у вртлогу рата. Када је изгубила пријатељицу по духу, Надежду Петровић, Исидора спознаје да су „само смрт и уметност вечне истине“, а да су свет, живот и људи и те како пролазни.

У друштву Стевана Сремца, Боре Станковића, младог Милоша Црњанског и Иве Андрића, Исидора Секулић преживела је време Првог светског рата, исписујући странице историје страдања српског народа, али и и личног разочарања и клонућа. Након боравка у Паризу, где ствара и ужива у уметности, Исидора се враћа и коначно остаје у Београду, добивши пензију:

„Ринтање и диринчење над белином папира бејаху ми једина разонода, утеха и радост“.

У позним годинама, сводећи животне рачуне, Исидора почиње да „кида и пали све мостове“ за собом. Једино задовољство представљају јој ретки разговори са Ивом Андрићем чијем је напредовању и књижевном уздизању и сама била сведок. И баш тада, у позном животном добу, Исидора Секулић постаје прва жена члан Српске краљевске академије на чијем челу је био лингвиста Александар Белић. Било је то признање за написане редове, пристигло са закашњењем.

Време Другог светског рата проводи у хладном стану, усамљена, гладна, дубоко погођена уништавањем Народне библиотеке. Од зла се брани даноноћним радом, никад не очајавајући и често у сећањима призивајући лик већ покојног оца и никада упознатог владике Његоша. И тек у позним годинама Исидора почиње да добија новац са свих страна, на име хонорара и награда. Не знајући шта ће са истим, јер „добро и иметак“не подноси, она новац поклања сиромашнијима од себе или новим, младим песницима за штампање књига, схватаући сву бескорисност новца у њеним годинама.

Последњих година  живота друштво јој прави песник и доктор Миодраг Павловић, високо образован, даровити песник, префињених манира. Као члан савета Издавачког предузећа „Просвета“ чита и упознаје нове наде српске књижевности. Тако је упознала Васка Попу, Добрицу Ћосића, Аницу Савић Ребац, Десанку Максимовић, а са одласком дирекора „Просвете“ Миодрага Стаматовића, отишла је и она. Још један ударац неправде који је ћутке примила. Дубоко разочарана и отуђена од људи, прогањана од власти и критикована од Милована Ђиласа, последње дане провела је у закључаном дворишту, у друштву самоће и несносних главобоља. Лични лекар био јој је др Владета Јеротић, с којим је често водила дуге интелектуалне разговоре. До последњег дана записивала је и свој Дневник, који јој је био највернији и најискренији пријатељ, али је завршила и другу „Књигу о Његошу“. И спремајући се тих дана за одлазак на пут без повратка, за одлазак на онај други свет „у којем нема ни туге, ни бола, ни радости; у коме постоји само лебдење изнад бескраја времена и простора“, разочарана Исидора Секулић оставља писану опоруку и спаљује другу књигу о Његошу и свој Дневник. Умире 9.априла 1958.г.у болници „Драгиша Мишовић“. Доживела је поновни сусрет са оцем, мајком и братом, у свету у коме нема растанка. Иако испраћена од многих српских интелектуалаца на Топчидерском брду, неправда према „најумнијој Српкињи после књегиње Милице“, првој жени академику, није исправљена. Остали су само разговори умне Исидоре са пријатељем Владетом Јеротићем, који је редовно обилази, да сведоче о њеној забринутости за будућност српске земље и културе.

Иако је о животу и стваралаштву Исидоре Секулић написано много критичких текстова, у којима је веома хваљена њена писана реч, а скромна Исидора уздизана и величана до највиших висина, како заправо и заслужује, има се утисак да дело Светолика Станковића посве оригинално и другачије даје слику живота и дела особене Исидоре Секулић, вешто компонујући несрећни лични живот сензибилне Исидоре и богат стваралачки опус књижевног генија. Јер, подвајати емотивну и књижевну личност Исидоре Секулић била би још једна неправда. Зато ће ово дело Светолика Станковића послужити као добра увертира за све који се баве делима Исидоре Секулић, а Станковићев поглед на Сидонијин живот особит допринос њеном трајању.

 

Данило Коцић: ИСИДОРА СЕКУЛИЋ ОД СКЕРЛИЋЕВОГ СУДА ДО НАШИХ ДАНА 

Песник, приповедач, романописац, есејист и књижевни критичар Светолик Станковић (Бабичко, 1945), који за себе каже да „живи у складу са својом поезијом и нескладу са временом у којем се по злу случају нашао.“[1] написао је крајње занимљиву, како каже, „причу о Исидори Секулић насталу највећим делом од њених несагорелих рукописа“.

После бројних приказа и студија о Исидори Секулић, „краљици речи и апостолу самоће“ (Милан Кашанин), било је и храбро и нимало лако написати ову причу-роман која по својим уметничким вредностима и новом књижевнопоетском изразу у много чему је нешто сасвим ново и оригинално у нашем стваралаштву и савременој књижевности.

Задатак је био утолико тежи и изазовнији што је аутор увелико запажених дела Последња лука (2003), Залудна молитва (2007), Гласови и сенке из Добре главе (2013) и Последње путовање Јосифа Миљин (2016) требало да задовољи своје високо постављене захтеве, пишући о животу и делу „најумније Српкиње после царице Милице“. Требало је, наравно, потанко проучити не само њено стваралаштво, него и књижевне критике и студије најистакнутијих српских теоретичара. То је, дабоме, од аутора захтевало крајње озбиљан приступ и темељну прпрему, али му то, судећи по коначном исходу ове приче, (која је много више од тога) успео у својој замисли.

Оно што се на први поглед може уочити, читајући овај студиозно припремњен рад, који се слободно може назвати чистим есејем, низ је веома занимљивих података испричаних стилом којим припада само одабраним уменицима нашега савременог језика.

Сви, или готово сви критичари наше историје литературе, слажу се да је Исидора Секулић (Мошорин, 16. фебруар 1877 – Београд, 5. април 1958) „без остатка посвећена лепоти смислене речи“ и да је важила за „најобразованију и најумнију Српкињу свога доба“.

За њу су, и за живота, говорили да је, и као писац и преводилац, али и тумач књижевних дела, понирала у саму суштину српског народног говора и његовог уметничког израза. Због тога је више него тачна оцена да је њен дубоко промишљен и уметнички истанчан, књижевни и преводилачки израз „празник наше писане речи“.

Светолик Станковић, истанчаним укусом за меру, али и поштовање чињеница, пише о Исидори Секулић и њеном школовању у Новом Саду, Сомбору (Српска препарандија) и Будимпешти. Аутор описује, уз навођење занимљивих детаља, о наставничком раду Исидоре Секулић у Панчеву и Шапцу, где се сусреће са познатим „менталитетом паланачке средине“, а потом о њеном ангажовању у Београду, такође у наставничком звању.

Ова умна књижевница, која је у Пешти студирала математику и природне науке, 1922. године докторирала је у Немачкој, што је за оно време, бар када су у питању Српкиње – прави подвиг! Вишеструко талентована, Исидора Секулић је са невероватном лакоћом учила стране језике. Говорила је преводила са немачког, енглеског, француског и руског, али и са норвешког и шведског!

О том широком кругу интересовања, али и о њеним бројним путовањима (Норвешка, Шведска, Велика Британија, Италија), Станковић пише не скривајући одушевљења и огромно поштовање према овој умници-путници, чије је образовање енциклопедијско.

На једном од тих путовања упознала је и удала се лекара пољског порекла Емила Стремницког, који је убрзо умро (1914), и више се није удавала, живећи понајвише у Београду у тиховању, самоћи и преданом раду.

Светолик Станковић, по стваралачком умећу један од најбољих лесковачких писаца (иначе инжењер по образовању, а песник, приповедач, романописац, есејист и књижевни критичар по вокацији), у причи Сидонијин поглед, која нема хронолошки ток (што, наравно, није недостатак, већ може бити само предност да се искаже богатство уметничког израза), највећу пажњу посвећује „самотничким данима“, Исидоре Секулић, њеном осећању за лепоту приповедања и прејаким, неодмереним оценама поједних критичара (Јован Скерлић и Милован Ђилас).

Аутор ове приче-романа потанко, такође вешто, али и довољно отворено, открива неке од животних недоумица Исидоре Секулић. Она је, уочава Станковић, била истински задивљена лепотом и умношћу владике Рада: „Боже, како је био леп, како је био уман. Зашто данас нема таквих мушкараца? Умро је тридесет и шест година пре него што сам ја стигла на свет. Не знам да ли је он пожурио, или сам ја закаснила.“

Станковић даље наводи мисленицу најумније Српкиње 20. века:  „Осим њега, једини мушкарац којег сам волела свим својим бићем био је мој отац (градски капетан Данило Секулић – прим. Д.К.). Леп, уман, начитан, био је мој идеал мушкарца. Као већина  девојчица тога узраста, маштала сам да се једног дана, када одрастем, удам за свога оца.“

Студија Исидоре Секулић Његошу књига дубоке оданости (1951) наишла је на „грмљавину“. Милован Ђилас, наиме, објављује студију Легенда о Његошу (Култура, Београд): „Окомио се силни Ђилас на мене, Николаја Велимировића и Брану Петронијевића због нашег идеалистичког писања о Његошу.“

Његошу књига дубоке оданности, оценили су давно критичари, најобимнији је критичко-есејистички састав ове необичне, осетљиве и умне жене. Његошевом личношћу, животом и делу, годинама се бавила са ретко виђеном страшћу. Тешко је рећи да ли је суптилније сагледала време и друштвену средину великог песника и владара или саму његову поетику. Као и у есејима, Исидора Секулић и у овом раду, који има обим студије, максимално спајала и прожимала објективно и субјективно, егзактну анализу теме и личну занесеност њоме. Књига није до краја довршена. Други део, са Горским вјенцем, као централном темом, остао је недовршен иако је, како је говорила, „могао одмах да иде у штампу“.

Много година раније (1913) Исидора Секулић објављује сада врло познату књигу Сапутници, а наредне, 1914. године Писма из Норвешке. Станковић цитира: „Ни сањала није шта њу чека од великог и ученог сина теразијског шеширџије, Јована Скерлића, громовника са висине Српског књижевног гласника. Највећи критичар на почетку 20. века (и један од највећих до данашњих дана), Скерлић за Исидору Секулић  истиче да је „чиста интелектуалка“ и додаје: „То је њена снага као личност и слабости као писца.“

Смета, наводи Станковић, ученом Скерлићу, ђаку са Сорбоне, превелика читаност и интелектуално умовање госпођице Сидоније. Управо због Скерлићеве неповољне критике књиге Сапутници, Исидора Секулић је, по властитом признању, „ишла као у бунилу и стално плакала“. Тако, додаје, „осећала сам се још једном – када сам изгубила оца, потом и брата“.

Исидора Секулић је прва жена, члан Српске краљевске акдемије. Примљена је 7. марта 1039. године када је председник Академије био др Александар Белић, чувени лингвиста, професор Београдског универзитета. То је, могло би се рећи, једна од светлијих деоница из живота Исидоре Секулић, која је проживала „буран живот, препун самотних дана“, уз повремена дружења са „невеликим бројем истинских пријатеља“. Један од тих великих пријатеља био је њен лични лекар, др Владета Јеротић, који и данас, иако у поодмаклим година, плени ерудицијом и енциклопедијским знањем.

У Београду, у болици „Драгиша Мишовић“, 5. априла 1958. године, у 19:55 часова пеминула је „најумнија Српкиња после царице Милице“. Два дана касније, 7. априла, у 16 часова, сахрањена је на Топчидерском гробљу, где се окупио „сав интелектуални Београд“. Нажалост, на сахрани није био др Владета Јеротић, који је тих дана боравио у иностранству и кога је Исидора Секулић упамтила „као изврсног саговорника, у дугим вечерњим часовима“. У писму, које др Јеротић послао из Хага, прибележено је, између осталог: „Вест о смрти Исидоре Секулић дубоко ме је потресла. Последње писмо писала ми је неколико дана пре смрти, једно од најлепших које сам у животу добио.“

Шта бисмо могли рећи о причи-роману Сидонијин поглед читајући је стрпљиво, мирно, професорски одмерено? Прво, јасно се уочава, без дилеме, да је Светолик Станковић истински зналац живота и дела „усамљене Српкиње“, која је, додао бих, својим  образовањем (студирала математику, докторирала филозофију), била далеко испред свога времена у њеној младости, (али и до саме смрти), у доба сиромашне, полуписмене Србије. Станковић је, као што је Исидора Секулић била заљубена у Његоша, очаран књижевницом, која је могла у сваком тренутку и са свима да говори о свакој теми – од уметности, до математике и од античке филозофије, до савремених светских писаца чија је дела читала на њиховом језику.

Делује више него смело да се неко, ма колико био образован и вишеструко знатижељан, какав је случај са Светоликом Станковићем, бави животом и радом Исидоре Секулић и то после хиљаде исписаних страница књижевних осврта и критика чији су аутори најпознатији универзитетски професори. Ипак, у своме науму, Станковић је у потпуности успео. Попут других, рекао бих јасније од многих великих имена српске писане речи, Станковић је уочио да је целокупно књижевно дело Исидоре Секулић „изразито личног, субјективног карактера“. Због тога оно има „претежно мемоарски карактер и обележја“, али то, дакако, нимало не умањује уметничке домете.

Списатељицу дела Сапутници (1913), Писма из Норвешке (1914), Ђакон богородичине цркве (1919), Кроника паланачког гробља (1940), Његошу књига дубоке оданости (1951), критика повремено није нимало штедела (већ поменути Ј. Скерлић, М. Ђилас), али нико, баш нико, није оспорио њен таленат и образовање. Због тога су многи о њој писали као ауторки изванредних есеја, књижевници која припада европском кругу, ауторки која у својим делима не скрива детаље из узбудљиве биографије, уметници речи, која отворено говори и о крајње осетљивим темама (еротско у роману Ђакон богородичине цркве).

Оно што посебно импресионира у овом делу Светолика Станковића – уз већ изнијансирано писање о битним тренуцима из живота Исидоре Секулић – је стил, ауторов оригинални приступ овој нимало лакој теми. Очигледно је високумни литерарни тон Исидоре Секулић, која је по разноврсности стваралачких интересовања, по особеном прозном стилу, по изврсно надахнутим и стилски савршеним есејима, по образовању и ерудицији, слободно се може рећи, била „изван свог времена и књижевних покрета“, све појединачно и све скупа, било велики подстицај Станковићу да пише промишљено и ретко одабраним стилом. Аутор је свакако био подстакнут и стваралачким духом Исидоре Секулић, који се ничим није дао ограничити; ни књижевним токовима, ни идејним опредељењима, ни политичким начелима.

За сам крај, иако би ово могао да буде и почетак, неколико изванредних, као планинска река чистих, мудрих оцена, цитата које наводи Светолик Станковић:

Најпре мото:

„Живот сличи мозаику.

Старост, то су сећања, сећања… сећања!“

Почетак саме приче-романа Синонијин поглед је крајње занимљив: „Виђено и доживљено у детињству носи се кроз цео живот. Као лепота од које срце заигра у грудима, или терет који притиска до задњег диханија.“

Можда као упитник, велика смисленица је и само питање Исидоре Секулић, које наводи Светолик Станковић: „Да ли је плодан писац. Боже, како се грозим тога израза. Па, то је увредљиво. Нисмо, ваљда, шљиве и ораси. Нека су и две странице, али нека имају вредност, нека носе печат и слово вредности. Доста и подоста од једног човека. Време ће пропустити кроз своје решето и одредити шта је за будућност. Немам великих илузија. Читаво моје дело је шака шодера у велике рупе наше некултуре.

Станковић уочава: Пише дуго и брзо, без застајкивања. Мисли су јој јасне и сигурне. Осећа њихову пуноћу, довршеност и чврстину. Исписала је неколико табака хартије, не зна колико их је, не мери своје писање бројем исписаних табака. Не зна ни које је време. Велики зидни сат намерно је ставила иза својих леђа да је не би подсећао на пролазност  и нестајање са сваким померањем казаљке. Ова секунда, преко које је казаљка прешла, већ је постала прошлост. Палцем и кажипрстом десне руке трља слепоочнице. Чита записано. Прве и последње реченице увек су јој биле најважније, зато на њих обраћа посебну пажњу.

„Ја сам из земље где нико не станује. Из земље где камен и стена пламте и букте, и где се разлећу варнице што у драгом камену горе и што се ни водом ни крвљу не гасе. Ја сам из земље чежње где је вечност ватре и жеђи, из земље тихе туге где је највећу радост живот узео. Из земље где је све испуњено звуком и знаком једног имена.

Није тако лоше, коментарише полушапатом. Наставља са читањем, понегде исправи коју реч заменивши је бољом, неку реченицу прецрта, пишући на маргинама нову којом ће заменити прецртану. Заустаавља се готово пред крај текста. „О, у божјем је свету све тако пролазно и кратко. Пролазност је победа свих победа, и све је само једаред оно што је. Све се заборавља, јер се живци кукавички умарају, и чим се стегну уснице, удави се грозница на њима.“

%

За сам крај, као нека врста мог скромног закључка: ова велика прича-роман Светолика Станковића (има више целина, које су посебице, али и заједно, нека врста песме у прози) спада у ред оних творевина ума пред којим се клањам с поштовањем и истинским уверењем да се ради о делу скројеном по мери не само овога тренутка, него и будућих дана српске литерарне речи.

Данило Коцић

 

[1] Светолик Станковић, Последња лука (Лесковац 2003).

 

Danijela Radovanović: „Svi napukli svetovi“, promocija u LKC

ЛЕСКОВАЦ – Друга збирка песама „Сви напукли светови“ Данијеле Радовановић, професорице књижевности у Економској школи биће представљена у Лесковачком културном центру у петак, 16. марта, са почетком у 19:00 часова. О књизи ће говорити мр Биљана Мичић, професор српског језика и књижевности и Сузана Ђорђевић, професор српског језика и књижевности.

Данијела Радовановић (р. Станковић) рођена је 9. фебруара 1975. године у Лесковцу. Основну и средњу школу завршила је у родном граду, дипломирала је на Студијској групи за српски језик и књижевност Филозофског факултета у Нишу. У досадашњој каријери обављала је послове наставника у основним и средњим стручним школама и гимназији. Постигла је запажене резултате  у стручном и професионалном раду. Тренутно ради као професор Српског језика и књижевности у Економској школи „Ђука Динић“ у Лесковцу. Аутор је две збирке песама –  „Испретурано време“ и „Сви напукли светови“.

Рад песникиње Данијеле Радовановић опширно је представљен у студији Д. Коцића Лесковачки писци – трагови и трагања (Лесковац 2015, 2016).

ПРОФ. ДР ЖИВАН СТОЈКОВИЋ О ЗБИРЦИ „СВИ НАПУКЛИ СВЕТОВИ“

У узвишености школског амбијента, уз радознале погледе младости, у лесковачкој Економској школи у Лесковцу куца срце професорке српског језика и књижевности Данијеле Радовановић, које својим дамаром обогаћује песничка надахнућа, скривена у дубини њене душе дуго и неправедно да би се, на срећу 2017. године огласила другом по реду књигом песничке даровитости Сви напукли светови и подарила нам још један бисер поетског златног миљеа културне баштине овог града. И да нам на тај начин још једном потврди да је Лесковац на високој ранг листи песничког Парнаса и књижевних вредности Србије. Обогатила нас је и поносом  који нам тако недостаје да покажемо ко смо и да силином својих осећања и стваралаштва надмашимо устајале стереотипе схватања провинције. Уз нашу захвалност и дивљење не желимо да скривамо своју срећу да она припада оној генерацији стваралаца који жели силином своје воље и талента да проникне у све тајновитости напуклих светова овога времена, да их препозна, песнички саопшти, да саопшти своје неслагање са било каквом пукотином у људској срећи, описујући је маштовито, тајновито до мистериозне узнемирености, а да при томе не буде скептик, већ трагалац за песником у гомили или у свом бићу, за звездознанцима и покислим сањарима или како се постаје песма, јер „стих мора да се мало сања.“ А наша поетеса признаје да је опчињују слеђени стихови „смрзути у капсулама, неотопљени, јер јој туга из туђег ока то још увек не дозвољава.“ А када се осмели, пукну све капсиле ових стихова и снагом своје мистичности доведу нас у егзалтираност, али и до стања збуњености силином порука које нам њене песме доносе. И тек онда сазнајемо, како каже Сенека „Ми у суштини гледамо свет само кроз наша осећања која га разлажу у боје по својој жељи“ што јер песникиња Данијела разастрла по цветној ливади сопственог поимања света и тајанственог космоса, са јасном поруком Шилера „Настали сте у љубави, у љубави цветајте“. Она, међутим, ово богатство људске душе исказује на по све другачији, скоро недостижан начин, претвара га у фолозофију поезије и стиха, збуњује и одушевљава, примора вас да га по ко зна који пут прочитате, чак и до комплекса да га схватите и жеље да проникнете у њену душу, у недостижност порука уз скривену способност несхватања снаге израза, порука, хтења или патњи. Свака њена песма је својеврстан изазов за себе, крик бола и надања, борба да нема напуклих светова да би књигу завршила песмом „Можда ипак имам нешто“ и стихом „Веруј, Ако још умеш, Веруј, Далекој песми, Ако заборавио си, Како да верујеш мени, И мојој уморној љубави“, потврђујући на тај начин мисао славног Шилера „ Шта је љубав без сјаја у љубави“. А она верује у своју љубав и напукли светови су њена опсесија, јер не жели да их призна, до спремности да се жртвује. И тако је закорачила у зачарани круг недостижних сазнања о снази љубави, коју треба схватити као божанску светињу и смело, успешно и надарено закорачила у уметност песничке магије коју Виљем Пен назива „свиленом нити која повезује све бисере“. А књижевној баштини Србије Данијела је овом књигом подарила више од бисера, поклонила нам  је сву снагу своје душе, њеног унутрашњег сазвежђа и космичке недостижности.

Нисам сигуран да су ови редови мојих мисли достојни  вредности ове књиге утолико пре што ми је стручна вокација другојачија, али када једна књига буде посебан предмет интересовања, једног он најпознатијих књижевника и књижевног критичара Србије Мирослава Димитријевића, председника Српске духовне академије и његових високостручних оцена песничког узлета савременог Лесковца, онда могу бити охрабрен да као конзумент ове уметничке громаде песништва потпишем овај текст и поручим Данијели Радовановић да настави да нам и даље дарује своја нова песничка остварења, која ће са сигурношћу заузети часно место у златној антологији лесковачког и српског стваралаштва.

 

 

 

 

Radosav M. Doderović: „I na nebu i na zemlji“, promocija

LESKOVAC – U Leskovačkom kulturnom centru održano je veoma zanimljivo i posećeno poetsko guslarsko veče. Ujedno održana je promocija knjige pesama Radosava Doderovića “I na nebu i na zemlji’’. Knjiga sadrži epske i lirske pesme posvećene Nemanjićima i osamstogodišnjici krunisanja Stefana Prvovenčanog, i lirske pesme inspirisane zavičajem, narodnim blagom i detinjstvomOdužio je svoj dug prema Nemanjićima. „I na nebu i na zemlji“ – naziv je epsko lirske poetske zbirke pesama Radosava Doderovića, učitelja iz Sijarinske Banje. O blagorodnoj srpskoj lozi Stefanu Prvovenčanom i osamstogodišnjici njegovog krunisanja danas njegovim učenicima rodjacima prijateljima pripoveda kako bi drugačije nego uz gusle. Čisto jasno stihovima koji se lako pamte. Radosava Doderovića to jednostavno ispunjava, rečeno je, izmedju ostalog na promociji.


-To je neka moja unutrašnja potreba. Neko ide u monahe da tamo pronadje mir u manastiru. Ja nalazim mir u ovome što radim. To je neki moj spoj sa prošlošću i verujem otvara vrata budućnosti – pojašnjava svoj umetnički opus Radosav Doderović.                                Inače, za Doderoviće kažu da su sprski duhovni graničari. Uz gusle su odrasli opismenjavali se učili istoriju a danas im je najveće zadovoljstvo što sve više mladih ljudi u njihovoj Sijarinskoj banji i Medvedji voli gusle. Gusle ne znaju da lažu. One svaki dogadjaj iz prošlosti opevaju a te pesme su naša usmena istorija.
Tako to rade Doderovići uz gusle pesme pune ljubavi topline nadahnuća ne daju da se prošlost zaboravi da tekovine odu u zaborav jer ono što se uz gusle opeva to je ono najvrednije što imamo i garantuje naše trajanje i opstanak, objavio je sajt Budite u toke, a prenosi PanomaPress.

 

Svetolik Stanković: „Sidonijin pogled, roman o Isidori Sekulić“, promocija

ЛЕСКОВАЦ – У Лесковачком кутурном центру 15. марта, у 19. часова, биће промовисан најновији роман познатог лесковачког писца Светолика Станковића „Сидонијин поглед, роман о Исидори Секулић“. О стварлаштву и најновијем роману Светолика Станковића говориће Марија Стојановић, професор књижевности, проф. др Душан Јањић, универзитетски професор, Драган Радовић, уредник часописа „Наше стварање“, Данило Коцић, новинар и рецензент романа и аутор. Стваралаштво Светолика Станковића опширно је представљено у двотомној студији Лесковачки писци – трагови и трагања. 

Данило Коцић:

ИСИДОРА СЕКУЛИЋ ОД СКЕРЛИЋЕВОГ СУДА ДО НАШИХ ДАНА 

Песник, приповедач, романописац, есејист и књижевни критичар Светолик Станковић (Бабичко, 1945), који за себе каже да „живи у складу са својом поезијом и нескладу са временом у којем се по злу случају нашао.“[1] написао је крајње занимљиву, како каже, „причу о Исидори Секулић насталу највећим делом од њених несагорелих рукописа“.

После бројних приказа и студија о Исидори Секулић, „краљици речи и апостолу самоће“ (Милан Кашанин), било је и храбро и нимало лако написати ову причу-роман која по својим уметничким вредностима и новом књижевнопоетском изразу у много чему је нешто сасвим ново и оригинално у нашем стваралаштву и савременој књижевности.

Задатак је био утолико тежи и изазовнији што је аутор увелико запажених дела Последња лука (2003), Залудна молитва (2007), Гласови и сенке из Добре главе (2013) и Последње путовање Јосифа Миљин (2016) требало да задовољи своје високо постављене захтеве, пишући о животу и делу „најумније Српкиње после царице Милице“. Требало је, наравно, потанко проучити не само њено стваралаштво, него и књижевне критике и студије најистакнутијих српских теоретичара. То је, дабоме, од аутора захтевало крајње озбиљан приступ и темељну прпрему, али му то, судећи по коначном исходу ове приче, (која је много више од тога) успео у својој замисли.

Оно што се на први поглед може уочити, читајући овај студиозно припремњен рад, који се слободно може назвати чистим есејем, низ је веома занимљивих података испричаних стилом којим припада само одабраним уменицима нашега савременог језика.

Сви, или готово сви критичари наше историје литературе, слажу се да је Исидора Секулић (Мошорин, 16. фебруар 1877 – Београд, 5. април 1958) „без остатка посвећена лепоти смислене речи“ и да је важила за „најобразованију и најумнију Српкињу свога доба“.

За њу су, и за живота, говорили да је, и као писац и преводилац, али и тумач књижевних дела, понирала у саму суштину српског народног говора и његовог уметничког израза. Због тога је више него тачна оцена да је њен дубоко промишљен и уметнички истанчан, књижевни и преводилачки израз „празник наше писане речи“.

Светолик Станковић, истанчаним укусом за меру, али и поштовање чињеница, пише о Исидори Секулић и њеном школовању у Новом Саду, Сомбору (Српска препарандија) и Будимпешти. Аутор описује, уз навођење занимљивих детаља, о наставничком раду Исидоре Секулић у Панчеву и Шапцу, где се сусреће са познатим „менталитетом паланачке средине“, а потом о њеном ангажовању у Београду, такође у наставничком звању.

Ова умна књижевница, која је у Пешти студирала математику и природне науке, 1922. године докторирала је у Немачкој, што је за оно време, бар када су у питању Српкиње – прави подвиг! Вишеструко талентована, Исидора Секулић је са невероватном лакоћом учила стране језике. Говорила је преводила са немачког, енглеског, француског и руског, али и са норвешког и шведског!

О том широком кругу интересовања, али и о њеним бројним путовањима (Норвешка, Шведска, Велика Британија, Италија), Станковић пише не скривајући одушевљења и огромно поштовање према овој умници-путници, чије је образовање енциклопедијско.

На једном од тих путовања упознала је и удала се лекара пољског порекла Емила Стремницког, који је убрзо умро (1914), и више се није удавала, живећи понајвише у Београду у тиховању, самоћи и преданом раду.

Светолик Станковић, по стваралачком умећу један од најбољих лесковачких писаца (иначе инжењер по образовању, а песник, приповедач, романописац, есејист и књижевни критичар по вокацији), у причи Сидонијин поглед, која нема хронолошки ток (што, наравно, није недостатак, већ може бити само предност да се искаже богатство уметничког израза), највећу пажњу посвећује „самотничким данима“, Исидоре Секулић, њеном осећању за лепоту приповедања и прејаким, неодмереним оценама поједних критичара (Јован Скерлић и Милован Ђилас).

Аутор ове приче-романа потанко, такође вешто, али и довољно отворено, открива неке од животних недоумица Исидоре Секулић. Она је, уочава Станковић, била истински задивљена лепотом и умношћу владике Рада: „Боже, како је био леп, како је био уман. Зашто данас нема таквих мушкараца? Умро је тридесет и шест година пре него што сам ја стигла на свет. Не знам да ли је он пожурио, или сам ја закаснила.“

Станковић даље наводи мисленицу најумније Српкиње 20. века:  „Осим њега, једини мушкарац којег сам волела свим својим бићем био је мој отац (градски капетан Данило Секулић – прим. Д.К.). Леп, уман, начитан, био је мој идеал мушкарца. Као већина  девојчица тога узраста, маштала сам да се једног дана, када одрастем, удам за свога оца.“

Студија Исидоре Секулић Његошу књига дубоке оданости (1951) наишла је на „грмљавину“. Милован Ђилас, наиме, објављује студију Легенда о Његошу (Култура, Београд): „Окомио се силни Ђилас на мене, Николаја Велимировића и Брану Петронијевића због нашег идеалистичког писања о Његошу.“

Његошу књига дубоке оданности, оценили су давно критичари, најобимнији је критичко-есејистички састав ове необичне, осетљиве и умне жене. Његошевом личношћу, животом и делу, годинама се бавила са ретко виђеном страшћу. Тешко је рећи да ли је суптилније сагледала време и друштвену средину великог песника и владара или саму његову поетику. Као и у есејима, Исидора Секулић и у овом раду, који има обим студије, максимално спајала и прожимала објективно и субјективно, егзактну анализу теме и личну занесеност њоме. Књига није до краја довршена. Други део, са Горским вјенцем, као централном темом, остао је недовршен иако је, како је говорила, „могао одмах да иде у штампу“.

Много година раније (1913) Исидора Секулић објављује сада врло познату књигу Сапутници, а наредне, 1914. године Писма из Норвешке. Станковић цитира: „Ни сањала није шта њу чека од великог и ученог сина теразијског шеширџије, Јована Скерлића, громовника са висине Српског књижевног гласника. Највећи критичар на почетку 20. века (и један од највећих до данашњих дана), Скерлић за Исидору Секулић  истиче да је „чиста интелектуалка“ и додаје: „То је њена снага као личност и слабости као писца.“

Смета, наводи Станковић, ученом Скерлићу, ђаку са Сорбоне, превелика читаност и интелектуално умовање госпођице Сидоније. Управо због Скерлићеве неповољне критике књиге Сапутници, Исидора Секулић је, по властитом признању, „ишла као у бунилу и стално плакала“. Тако, додаје, „осећала сам се још једном – када сам изгубила оца, потом и брата“.

Исидора Секулић је прва жена, члан Српске краљевске акдемије. Примљена је 7. марта 1039. године када је председник Академије био др Александар Белић, чувени лингвиста, професор Београдског универзитета. То је, могло би се рећи, једна од светлијих деоница из живота Исидоре Секулић, која је проживала „буран живот, препун самотних дана“, уз повремена дружења са „невеликим бројем истинских пријатеља“. Један од тих великих пријатеља био је њен лични лекар, др Владета Јеротић, који и данас, иако у поодмаклим година, плени ерудицијом и енциклопедијским знањем.

У Београду, у болици „Драгиша Мишовић“, 5. априла 1958. године, у 19:55 часова пеминула је „најумнија Српкиња после царице Милице“. Два дана касније, 7. априла, у 16 часова, сахрањена је на Топчидерском гробљу, где се окупио „сав интелектуални Београд“. Нажалост, на сахрани није био др Владета Јеротић, који је тих дана боравио у иностранству и кога је Исидора Секулић упамтила „као изврсног саговорника, у дугим вечерњим часовима“. У писму, које др Јеротић послао из Хага, прибележено је, између осталог: „Вест о смрти Исидоре Секулић дубоко ме је потресла. Последње писмо писала ми је неколико дана пре смрти, једно од најлепших које сам у животу добио.“

Шта бисмо могли рећи о причи-роману Сидонијин поглед читајући је стрпљиво, мирно, професорски одмерено? Прво, јасно се уочава, без дилеме, да је Светолик Станковић истински зналац живота и дела „усамљене Српкиње“, која је, додао бих, својим  образовањем (студирала математику, докторирала филозофију), била далеко испред свога времена у њеној младости, (али и до саме смрти), у доба сиромашне, полуписмене Србије. Станковић је, као што је Исидора Секулић била заљубена у Његоша, очаран књижевницом, која је могла у сваком тренутку и са свима да говори о свакој теми – од уметности, до математике и од античке филозофије, до савремених светских писаца чија је дела читала на њиховом језику.

Делује више него смело да се неко, ма колико био образован и вишеструко знатижељан, какав је случај са Светоликом Станковићем, бави животом и радом Исидоре Секулић и то после хиљаде исписаних страница књижевних осврта и критика чији су аутори најпознатији универзитетски професори. Ипак, у своме науму, Станковић је у потпуности успео. Попут других, рекао бих јасније од многих великих имена српске писане речи, Станковић је уочио да је целокупно књижевно дело Исидоре Секулић „изразито личног, субјективног карактера“. Због тога оно има „претежно мемоарски карактер и обележја“, али то, дакако, нимало не умањује уметничке домете.

Списатељицу дела Сапутници (1913), Писма из Норвешке (1914), Ђакон богородичине цркве (1919), Кроника паланачког гробља (1940), Његошу књига дубоке оданости (1951), критика повремено није нимало штедела (већ поменути Ј. Скерлић, М. Ђилас), али нико, баш нико, није оспорио њен таленат и образовање. Због тога су многи о њој писали као ауторки изванредних есеја, књижевници која припада европском кругу, ауторки која у својим делима не скрива детаље из узбудљиве биографије, уметници речи, која отворено говори и о крајње осетљивим темама (еротско у роману Ђакон богородичине цркве).

Оно што посебно импресионира у овом делу Светолика Станковића – уз већ изнијансирано писање о битним тренуцима из живота Исидоре Секулић – је стил, ауторов оригинални приступ овој нимало лакој теми. Очигледно је високумни литерарни тон Исидоре Секулић, која је по разноврсности стваралачких интересовања, по особеном прозном стилу, по изврсно надахнутим и стилски савршеним есејима, по образовању и ерудицији, слободно се може рећи, била „изван свог времена и књижевних покрета“, све појединачно и све скупа, било велики подстицај Станковићу да пише промишљено и ретко одабраним стилом. Аутор је свакако био подстакнут и стваралачким духом Исидоре Секулић, који се ничим није дао ограничити; ни књижевним токовима, ни идејним опредељењима, ни политичким начелима.

За сам крај, иако би ово могао да буде и почетак, неколико изванредних, као планинска река чистих, мудрих оцена, цитата које наводи Светолик Станковић:

Најпре мото:

„Живот сличи мозаику.

Старост, то су сећања, сећања… сећања!“

Почетак саме приче-романа Синонијин поглед је крајње занимљив: „Виђено и доживљено у детињству носи се кроз цео живот. Као лепота од које срце заигра у грудима, или терет који притиска до задњег диханија.“

Можда као упитник, велика смисленица је и само питање Исидоре Секулић, које наводи Светолик Станковић: „Да ли је плодан писац. Боже, како се грозим тога израза. Па, то је увредљиво. Нисмо, ваљда, шљиве и ораси. Нека су и две странице, али нека имају вредност, нека носе печат и слово вредности. Доста и подоста од једног човека. Време ће пропустити кроз своје решето и одредити шта је за будућност. Немам великих илузија. Читаво моје дело је шака шодера у велике рупе наше некултуре.

Станковић уочава: Пише дуго и брзо, без застајкивања. Мисли су јој јасне и сигурне. Осећа њихову пуноћу, довршеност и чврстину. Исписала је неколико табака хартије, не зна колико их је, не мери своје писање бројем исписаних табака. Не зна ни које је време. Велики зидни сат намерно је ставила иза својих леђа да је не би подсећао на пролазност  и нестајање са сваким померањем казаљке. Ова секунда, преко које је казаљка прешла, већ је постала прошлост. Палцем и кажипрстом десне руке трља слепоочнице. Чита записано. Прве и последње реченице увек су јој биле најважније, зато на њих обраћа посебну пажњу.

„Ја сам из земље где нико не станује. Из земље где камен и стена пламте и букте, и где се разлећу варнице што у драгом камену горе и што се ни водом ни крвљу не гасе. Ја сам из земље чежње где је вечност ватре и жеђи, из земље тихе туге где је највећу радост живот узео. Из земље где је све испуњено звуком и знаком једног имена.

Није тако лоше, коментарише полушапатом. Наставља са читањем, понегде исправи коју реч заменивши је бољом, неку реченицу прецрта, пишући на маргинама нову којом ће заменити прецртану. Заустаавља се готово пред крај текста. „О, у божјем је свету све тако пролазно и кратко. Пролазност је победа свих победа, и све је само једаред оно што је. Све се заборавља, јер се живци кукавички умарају, и чим се стегну уснице, удави се грозница на њима.“

%

За сам крај, као нека врста мог скромног закључка: ова велика прича-роман Светолика Станковића (има више целина, које су посебице, али и заједно, нека врста песме у прози) спада у ред оних творевина ума пред којим се клањам с поштовањем и истинским уверењем да се ради о делу скројеном по мери не само овога тренутка, него и будућих дана српске литерарне речи.

Данило Коцић

 

[1] Светолик Станковић, Последња лука (Лесковац 2003).

 

Svetlana V. Radenković, pesnikinja: Sunčano jutro

КРАГУЈЕВАЦ – Светлана В. Раденковић, песникиња из Крагујевца, има две објављене збирке песама. Упркос многим хроничним и тешким обољењима, меморија јој је очувана, па једино левом руком којом мало барата, „пише” уз помоћ компјутера. Од 2002. године настањена је у Крагујевцу. Ево њене врло лепе песме (“Сунчано јутро“).

 

Светлана В. РАДЕНКОВИЋ: СУНЧАНО ЈУТРО

 

Сунце ме и болну златом обасјава,

дамаре дотиче док у небо гледам,

пожелим да лагод цео дан потраје,

да се целим бићем само сунцу предам.

 

Овог лета није лепшег сунца било;

пре по мене дође да ме тмина прати;

али овог јутра окупаног сунцем,

у мојој се души ведрина поврати.

 

Ова раскош светла од сунчаних зрака,

док радосне мисли навиру у мени,

осећај је који људе скупа зари,

тмину распршује, не остају сени.

                     Светлана В. Раденковић, Крагујевац

ЕВО ВЕРЗИЈЕ НА ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ

 

THE SUNNY MORNING

The sunny morning does illuminate me – I am weak with illnesses,
the Sun rays are making a gentle touch on pulses – while I observe the sky.
I desire such leisure the whole day long to last,
I devote my entire being exposed only to the Sun.

During this summer there were no more beautiful Sun lighs,
the darkeness stops by more often to follow me,
but this sunny morning bathed with the Sun
the cheerfullness has been retieved into my heart.

This luxurious light that comes from The Sun rays
while a happy thought does increase in me,
the sense that cheers people up,with a happy blushing,
does disperse the darkness, removing the shadow traces.

Interpretation; Svetlana V. Radenković

 

СВЕТЛАНА В. РАДЕНКОВИЋ (биографија)

Светлана Раденковић, рођена је 15. јануара у Панчеву. Дете – старијих, запослених родитеља, па доста времена проводила са старијим лицима који су је чували. Рано је проговорила. Тако да је већ са две године живота, увелико „зарађивала“ чоколаде на рециталима, рецитујући песме Милутина Бојића,  Шантића, Змаја, Слободана Јовановића. Као трогодишња девојчица полази на балет.

У петој години овладава есперантом, да би се на Конгресу експерантиста појавила као рецитатор у Рогозници, хиљаду дветсто шездесет и неке. Завршава гимназију у Панчеву, а маја 1977. и отпочиње студије, али након раздвајања родитеља, запада у финансијске недаће. Преко студентске и земљорадничке задруге налази разноразне послове и 1981. стиче пет и по месеци стажа у Београду.

Године 1984/85. налази сезонски посао туристичког представника, посао који је обављала годинама. Године 1987. први пут зарања у морско плаветнило, под пуном опремом. Уместо обећаваног посла у иностранству, стиче привремени боравак у Холандији. Паралелно са распадом Југославије копни и сама Светлана.

У Америци ступа у брак крајем 1992. Брак се претвара у мрак и окончава разводом и поништењем брака 1994. Убрзо прихвата брачну понуду лица са Далеког истока, а 1997. враћа се у Србију. Држављанин је Републике Србије. Године 1998. налази привремено запошљење у школи, које престаје на дан бомбардовања. Пензионисана је 2002.

Има две објављене збирке песама. Упркос многим хроничним и тешким обољењима, меморија јој је очувана, па једино левом руком којом мало барата, “пише” уз помоћ компјутера. Од 2002. године настањена је у Крагујевцу.